text.skipToContent text.skipToNavigation
The natural choice

Jätkusuutlikkus

Oleme veendunud, et koos saame luua jätkusuutlikuma tuleviku. Võtke meiega julgelt ühendust, püüame üheskoos homse päeva veidi paremaks muuta.

Tibnori pühendumine jätkusuutlikkusele – oleme igal sammul vastutustundlikud

Töötame pidevalt selle nimel, et paremaks saada. Olles iga päevaga veidi parem, saame üheskoos luua vastutustundlikuma äri, vastutustundlikuma tootevaliku ning muutuda seeläbi vastutustundlikumaks partneriks ja teraseteenindusettevõtteks. Kohustume vastutama kogu oma tegevuse eest, alustades materjalide ostmisest. Järgime kvaliteedi tagamist oma tegevuse igas etapis ja näeme oma töötajaid oma protsesside täiustamisel kõige väärtuslikuma varana. Anname endast parima, et toetada oma kliente nende väljakutsetes ning püüame luua tugeva ja kasumliku ettevõtte, mida saate usaldada.

Liigume jätkusuutlikkuse suunas SSAB-ga ühiste väärtuste kaudu, mis aitavad meil teha vahet õigel ja valel.

Pühendunud - koos loome väärtust
Ehe - teeme seda, mis on õige
Sammuke ees - siht tulevikku

Meie jätkusuutlikkusstrateegia

Dokumendid allalaadimiseks

Meie sertifikaadid tagavad, et Tibnoris on esiplaanil jõupingutused jätkusuutlikkuse tagamiseks

Meie sertifikaadid tagavad, et Tibnoris on esiplaanil jätkusuutlik töö ning me areneme ja täiustume pidevalt. See viib meid aktiivse keskkonnatööni, kus me haldame ja juhime ettevõtet süstemaatiliselt selle nimel, et vähendada keskkonnamõju ja järgida kehtivaid keskkonnaalaseid õigusakte. See aitab meil keskenduda kliendile, leida parendamist vajavaid kohti meie protsessides, arendada äritegevust ja vähendada kvaliteedipuudujääke.

Laadige meie sertifikaadid alla alltoodud linkide kaudu:

Since 2002, Tibnor has been quality certified.

Tibnor Oy service centers are certified according to the standard EN 1090. The certificates have been issued by Inspecta Certification.

Direktiiv

Laadige dokumendid alla allolevate linkide kaudu:

Tibnor emission statement

REACH

REACH on kemikaaliregulatsioon, mis asendab suure osa kemikaalimäärustest, mis kehtisid EL-is ja Rootsis enne 1. juunit 2007. REACH tähendab Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals. Eesti keeles: Kemikaalide registreerimine, hindamine, autoriseerimine ja piiramine. REACH sisaldab ka nõudeid kemikaalide kasutajatele, mida varasemas seadusandluses ei olnud.

RoHS

Kuidas direktiiv Tibnori tooteid mõjutab? RoHS 2 direktiiv (2015/863/EL) piirab elavhõbeda, kaadmiumi, plii, kuuevalentse kroomi ning leegiaeglustite PBB ja PBDE kasutamist uutes elektri- ja elektroonikakomponentides, mis tuuakse turule pärast 1. juulit 2006. a. Alates 2013. aastast on see direktiiv üle võetud ka Rootsi seadustesse (2012:861).

Tibnor statement on material with Russian and Belarusian origin

Meie käitumiskoodeks

Käitumiskoodeks on koondtermin juhistele selle kohta, kuidas meie ettevõte ja meie kui töötajad peame suhtuma mitmesugustesse asjadesse, mis on seotud meie töökeskkonna, käitumise, ohutuse ning sise- ja välissuhetega.

Laadige dokumendid alla allolevate linkide kaudu:

Loogem koos erinevust

Oleme veendunud, et koos saame luua jätkusuutlikuma tuleviku. Võtke meiega julgelt ühendust, püüame üheskoos homse päeva veidi paremaks muuta.

Võtke meiega ühendust
Quick order
Delivery options
Selected date Partial delivery possible


Log In

I have forgotten my password

We are pleased that you want to become a customer with us. In order for you as a business customer to be able to shop from us, you need to apply for a customer account.

Apply for a customer account

*Note that we only sell to business customers, unfortunately not to private individuals. Applications without an organization number will not be processed.