text.skipToContent text.skipToNavigation
The natural choice

Vastutustundlik partner

Vastutustundlik partner tähendab, et meil on käimasolevad algatused tervishoiu ja ohutuse, aga ka mitmekesisuse ja ärieetika valdkonnas.

Ohutus ennekõike

Meie eesmärk on olla kõige ohutum terasettevõte, kus ei toimu ühtegi õnnetust, tööga seotud vigastust ega haigestumist.​

Keskendumine ennetustööle

 • Õpime üksteiselt ja jagame parimaid töövõtteid
 • Kohustuslik koolitus kõigile
 • Riskide tuvastamise, hindamise ja kõrvaldamise protsessid

Ära mine mööda

 • Vastutame iga päev isiklikult, et töötame turvaliselt
 • Juhid juhivad eeskuju andes
 • Kõik tööd tuleb teha ohutult või jätta pooleli

Parandame oma protsesse

 • Uurime välja, mis võib minna valesti
 • Uurime välja, kuidas end kaitsta
 • Tagame, et meetmed on tõhusad, neid rakendatakse ja need toimivad nõuetekohaselt

Austus ja ausus

Me austame Tibnoris kõiki inimesi ega lepi sellega, et kedagi koheldakse halvemini tema soo, seksuaalse sättumuse, rassi, etnilise päritolu, vanuse, usutunnistuse või veendumuste tõttu.

Oleme veendunud, et mitmekesisus rikastab meie äri- ja ettevõtluskultuuri. SSAB Groupi osana teeme tihedat koostööd klientide ja tarnijatega kogu maailmast. Nende vajaduste parimaks rahuldamiseks peame mõistma kõigi seisukohti ja kultuuri. Samuti võtame tööle mehi ja naisi erinevatest geograafilistest piirkondadest, kellel on erinevad oskused ja kogemused ning kes on meiega töötanud erineva aja jooksul. Ettevõttena püüame anda kõigile oma töötajatele võrdsed võimalused ettevõttes areneda ja end kaasatuna tunda.

Käitumiskoodeks

 • Käitumiskoodeks kirjeldab, kuidas me käitume. See on meie eetilise, keskkonnaalase ja sotsiaalse vastutuse aluseks.
 • Kõik Tibnori töötajad peavad saama ärieetika alase koolituse.

Ärieetika

 • Nulltolerants altkäemaksu ja korruptsiooni suhtes
 • Selged juhised juhivad meid meie igapäevases tegevuses ja selles, kuidas me äripartnerite suhtes käitume.
 • Ülemaailmne rikkumisest teavitamine (eetikaliin), mis on kättesaadav internetis või helistades ülemaailmsele vihjeliinile, mis on avatud 24 tundi ööpäevas.
 • Võimaldame töötajatel anonüümseid teateid jätta

Mitmekesisus

 • Oleme mitmekesised ja kaasavad
 • Soovime meelitada oma meeskonda mitmekülgse kvalifikatsiooniga tööjõudu
 • Tahame olla kaasav ja uuendusmeelne töökoht
 • Soovime olla vastutustundlik partner ja tõstame oma mainet ettevõtte ja tööandjana

Loogem koos erinevust

Oleme veendunud, et koos saame luua jätkusuutlikuma tuleviku. Võtke meiega julgelt ühendust, püüame üheskoos homse päeva veidi paremaks muuta.

Võtke meiega ühendust
Quick order
Delivery options
Selected date Partial delivery possible


Log In

I have forgotten my password

We are pleased that you want to become a customer with us. In order for you as a business customer to be able to shop from us, you need to apply for a customer account.

Apply for a customer account

*Note that we only sell to business customers, unfortunately not to private individuals. Applications without an organization number will not be processed.