Kvaliteet ja keskkond 


Tibnor on ISO 9001 sertifitseeritud. Meie juhtimissüsteem tagab kõrge kvaliteedi, keskkonnasõbralikkuse ja hea töökeskkonna kooskõlas kehtivate seaduste ja teiste nõuetega. 
 
Sertifikaadi saade alla laadida altpoolt. 

 

Kvaliteet
Tibnor parendab järjepidevalt oma tegevust, rakendades meie juhtimisfilosoofiat SSAB One.
Kõik töötajad on kaasatud ja vastutavad selle eest, et leida ja parandada protsessis esinevad vead.

Keskkond
Tibnor soovib aidata kaasa pikaajalisele keskkonnasõbralikule arengule. Parendame pidevalt oma protsesse, et keskkonnamõju vähendada, mh transpordimahtusid vähendades. Kasutame vähemalt Euro 5 nõuetele vastavaid transpordi allhankijaid ja vähendame sel teel CO2 emissioone. 
 
Töökeskkond
Tibnor soovib olla eeskujuks ohutuse ja töökeskkonna alal, kus kaasatud on kõik töötajad. Teeme aktiivset tööd, et arendada oma töömeetodeid, oma suhtumist turvalisusesse ning tegutseme selle nimel, et kõik tunneksid end töökohal hästi. 

Tibnor Oy teeninduskeskused on sertifitseeritud vastavalt standardile EN 1090. Sertifikaadid on väljastanud Inspecta Sertifiointi. 

EN 1090-2 Järvenpää (EN)
EN 1090-1 Hyvinkää (EN)
EN 1090-2 Hyvinkää (EN)
EN 1090-1 Seinäjoki (EN) 
EN 1090-2 Seinäjoki (EN)

Tibnor Oy teeninduskeskuste toimivusdeklaratsioonid (declaration of performance, DoP):

Hyvinkää (EN)
Seinäjoki (EN)