Terastorud


Torud võib tootmisprotsessist lähtuvalt jagada kahte põhikategooriasse, keevitatud ja õmbluseta.

Keevitatud toru valmistatakse kuum- või külmvaltsitud lindist. See lint valtsitakse protsessi käigus ümaraks ja seejärel keevitatakse kokku läbi materjali suunatud voolu indutseerimise teel, nii et servad sulavad kokku, st keevitamiseks ei kasutata lisamaterjali. Pärast keevitamist eemaldatakse välimine keevisõmblus (eritellimusel ka sisemine), keevist ja materjali kontrollitakse nn Eddy voolu katse teel ning protsessi viimases etapis antakse torule lõplik kuju ja tolerants ning lõigatakse soovitud mõõtu.

Õmbluseta torusid toodetakse pisut teisiti. Alguses kuumutatakse terasmaterjali ning kas stantsitakse või tõmmatakse varda peale. Seejärel toru kas tõmmatakse läbi maatriksi (ekstrudeerimine) või valtsitakse varda peale. Nii saadakse ilma keevisõmbluseta toru, mis võib olla teatud kasutusvaldkondades oluline.

Tootmisprotsessist sõltumata vastavad kõik torud standardile, tavaliselt EN-standardile. See sätestab mh mõõtude tolerantsid, terase kvaliteedi, pinnaviimistluse taseme,  testimismeetodid jne. Paljud konstruktsioonid on nende standarditega seotud ning arvestavad, millist toru antud rakenduses kasutada. Teatud standardite täitmiseks on vajalik torude järeltöötlemine, nt kuumtöötlus, normaliseerimine, lõõmutamine jne.

Standardist ja tootmismeetodist lähtuvalt on torudel mitmeid kaubanduslikke nimetusi. Täppistorusid kasutatakse konstruktsioonides, kus nõuded vormitavusele ja viimistlusele on kõrged, nt mööblitööstuses. Külmvormitud (CF) ja kuumvormitud (HF) ehitustorusid kasutatakse suuremates konstruktsioonides, kus olulisteks teguriteks on kandevõime ja keevitatavus, nt ehituses. Õmblusteta torusid kasutatakse rakendustes, kus vastupidavus survele on eriti tähtis, nt torujuhtmed. 

EN 10305-1 on külmtõmmatud õmblusteta õhukese seinaga toru, mis on hea valik paljudes olukordades. See on tuntud oma täpsete mõõdutolerantside ja hea pinnaviimistluse poolest. Seetõttu kasutatakse seda toodet suurt täpsust nõudvates konstruktsioonides.  E235 on laotootena kõige tavalisem standard. Seda leidub terasesordist E235 +C, kus täht C tähistab külmtõmbamist; keemilise analüüsi osas vastab E235 terasesordile S235. Toru saab ka kuumtöödelda.

See sobib mh väga hästi toodetesse, kus materjalile avalduvad pöörlemise käigus pinged. Tugevus on tavalisest kõrgem, sest S235 on külmtõmmatud. Standard EN 10305-1 hõlmab ka mitmeid muid terasesorte ja Tibnor võib neid soovi korral pakkuda. Nendele standardiseeritud sortidele saab kuumtöötluse teel anda suure vastupidavuseni.
Külmtõmmatud õmblusteta torusid leidub teistest täppistorudest suuremas seinapaksuste valikus. See tähendab, et need on väga levinud masinaosadena autotööstuses ning samuti ka üldises masinaehituses ja kaevandussektoris.

EN 10305-2 on külmtõmmatud keevitatud õhukese seinaga toru, millel on samad head omadused ja lai kasutusvaldkond nagu sarnasel õmblusteta torul – kitsad tolerantsid ja hea pinnatöötlus. E235 +C on selle toote kõige tavalisem laostandard. Vajadusel pakume ka teisi sorte, mis vastavad standardile EN 10305-2. Toru saab ka kuumtöödelda. 

Kuna algmaterjaliks on plaat või lint, on sellel torutüübil pisut paremad tolerantsid, eeskätt tsentreerituse osas, kui külmtõmmatud õmblusteta torul. Tootmismeetod piirab võimalikku seinapaksust. Külmtõmmatud keevistoru on soodne alternatiiv sarnastele õmblusteta toodetele ja kasutusvaldkonnad on samad.
Külmtõmmatud õmblusteta ja keevitatud täppisterastorud on levinud sõiduki- ja masinatööstuses ja kaevandussektoris.

EN 10305-3 ja EN 10305-5 on külmtöödeldud keevitatud õhukese seinaga torud. Neid toodetakse kas külmvaltsitud lindi või kuumvaltsitud ja söövitatud lindi rullvorvimise ja keevitamise teel. Laostandardi torude materjal vastab nii E220 kui ka E235 nõuetele.
Seda tüüpi torul on suhteliselt õhukesed seinad ja seda kasutatakse kergemates konstruktsioonides mitmetes kasutusvaldkondades, millest paljud on seotud igapäevaeluga – sõidukid, majaehitus ja tööstusrakendused, sh mööblitööstus ning spordi- ja vabaajavahendite tootmine. See toode on saadaval nii ümartoruna (EN 10305-3), kui ka ruudu, ristküliku ja elliptilise/ovaalse ristlõikega (EN 10305-5).

Külmvaltsitud teraslindist torud sobivad kroomimiseks, kuumvalsitud söövitatud lint sobib kuumtsinkimiseks, elektrotsinkimiseks või lakkimiseks.

EN 10305-4 on külmtõmmatud õmblusteta täppisterastoru hüdro- ja pneumorakendustesse. Meie laos on see terasesordist E235 +N ehk kuumtöödeldud (normaliseeritud) olekus. Torud vastavad survestatud rakendustele esitatavatele nõuetele. Need on survetestitud ja normaliseeritud kasutamiseks hüdraulikarakendustes. Nagu muud külmtõmmatud õmblusteta torud, on ka neil kitsad mõõtude tolerantsid ja hea pinnaviimistlus. Lisaks on need heade painutamisomadustega. Torud on survetestitud ning igal torul on tähistus tootja nime, mõõtude, standardi ja terasesordiga. Need on fosfaaditud ja seest õlitatud ning kasutusvalmis. Mitmeid mõõte pakume ka elektrogalvaniseeritult. Kuna teras on normaliseeritud, on neid torusid lihtne painutada ja vormida.


   • EN10255 torud on saanud heakskiidu kasutamiseks rõhu all. Neid on nii keevitatud kui ka õmblusteta ning need on saanud heakskiidu kasutamiseks rõhu all. Neil on lai kasutusvaldkond, mis sõltub väga erinevatest omadustest. Neid on lihtne painutada ja vormida, neid on nii keermestatud kui ka keermestamata ning nad võivad olla nii töötlemata, siniseks värvitud kui ka galvaniseeritud. Meie laostandard on S195T. Suurimaks kasutusvaldkonnaks on veejuhtmed ja sprinklersüsteemid. Neid kasutatakse ka masinaehituses ja ehitusvaldkonnas, kui läheb tarvis suruõhku. Samuti võib neid kasutada lihtsamate piiretena. See toru ei ole mõeldud kasutamiseks mehaanilistes konstruktsioonides.

 

  • EN10217 on keevitatud terasest terastoru survestatud tingimustesse ja on mõeldud erinevate ainete edastamiseks, nt õhk, vesi ja muud vedelikud, samuti muda ja kruus. Neid kasutatakse ka keskküttesüsteemides ja lumekahurites. See toru täidab rõhu all olevatele süsteemidele esitatavaid nõudeid. Meie laostandard on P235TR1, kõrgema kategooria toode, mis on mõeldud vastu pidama suurele rõhule (nagu näitab täht P). Soovi korral tarnib Tibnor ka muid sorte vastavalt standardile EN 10217-1. 
 

EN10210 on kuumtöödeldud terastoru teraskonstruktsioonidesse, mida võib kasutada ka ehituskonstruktsioonides ja mis vastab EN 3 konstruktsiooninõuetele. Need on saadaval kas keevitatult või õmblusteta ja tavaliselt on need kuumvormitud või sarnaste omadusteni kuumtöödeldud. Kõige sagedamini kasutatakse neid ehituses piilarite ja fermidena. Neid võib kasutada šassiide ehitamisel masinatööstuses ja sobivad ka suurematesse konstruktsioonidesse. Kuumvormitud terastorud sobivad masintöötlemiseks.

EN10296 on keevitatud terastoru mehaanilisesse masinakonstruktsioonidesse ning seda ei tohi kasutada ehituses. Masinatööstuses kasutatakse neid masinaosade ja -statiividena, sõidukiehituses näiteks haagistes ja šassiides. Näiteks saetööstustes kasutatakse neid transportööride statiivide ehitamisel. Keevitatud terastorud on soodne lahendus, kui ei ole vajadust õmblusteta torude järele. Võrdlus EN 10297-1, mehaanilise masinaehituse õmblusteta terastoruga. Seda toru leidub mitmesugustes terasesortides.

EN10297 on õmblusteta terastoru mehaanilisteks masinakonstruktsioonideks- Seda kasutatakse masina-, sõiduki- ja kaevandustööstuses. Saetööstustes kasutatakse seda transportööride statiivide ehitamisel. See on keevitatud ja mõeldud mehaanilisesse konstruktsioonidesse ning seda ei tohi kasutada ehituses. Masinatööstuses kasutatakse neid masinaosade ja -statiividena, sõidukiehituses näiteks haagistes ja šassiides. Õmblusteta terastorud sobivad rakendustesse, kus läheb vaja suuremat vastupidavust. Võrdlus EN 10296-1, mehaanilise masinaehituse keevitatud terastoruga. Toru leidub mitmesugustes terasesortides.

Tibnor hoiab laos kuumvormitud ehitustorusid nii ruudu- kui ka ristkülikukujulise ristlõikega. Need tooted vastavad standardile EN 10210.
Terasesordiks on S355J2H (H tähistab õõnesprofiili), mis on suhteliselt kõrge vastupidavusega. Minimaalne elastsuspiir on 355 N/mm2, kui seina paksus on kuni 16 mm, ja veidi madalam paksuseinaliste profiilide puhul. Kuumvormitud ehitustorudel on kindel ränisisaldus ning need sobivad seetõttu kuumtsinkimiseks. Mõõtude ja vormide tolerantsid on määratud standardiga EN 10210-2.

Ruudu- või ristkülikukujulise ristlõikega kuumvormitud ehitustorude algmaterjaliks on kuumvaltsitud plaat või riba, mis pärast sobivat pinnatöötlust, tavaliselt haavelkalestust, vormitakse kuumtöötlemise teel ning lõpuks keevitatakse. Kuumvaltsitud materjalil on head mehaanilised omadused ning need vastavad Charpy V-jääkenergia nõuetele terasesordi S355J2H. Kuumvormitud ehitustorudel on üldiselt hea pinnaviimistlus, kuid tavaliselt ka kerge oksiidikiht. Kuna kuumvormitud ehitustorusid kuumtöödeldakse, on neil väiksemad sisepinged kui külmvormitud torudel, mis tähendab väiksemat deformatsiooniohtu lõikamisel, töötlemisel ja keevitamisel.

Terastorusid, eeskätt ristküliku- või ruudukujulise ristlõikega, kasutatakse ehituses talaprofiilide täiendusena. H- ja I-talaprofiilide ja U-profiilidega võrreldes tähendab suletud vorm, et ristlõike pindala on fikseeritud ja väändevastupidavus seetõttu märkimisväärselt parem ning paindetugevus külg- või teljekoormuse korral on peaaegu sama hea. Kuumvormitud ehitustorusid kasutatakse ehituses piilaritena, fermidena jms, eriti kui eeldada on väändeid.

Tibnor palub külmvormitud terastoru nii ruudu- kui ristkülikukujulise ristlõikega. Nad on paljuski kuumvormitud ehitustorudega sarnased, kuid pind ja tolerantsid on mõneti paremad ning tootmiskulud madalamad. Aga lähtematerjali plastsusest tulenevate piirangute tõttu on külmvormitud ehitustorudel suurem nurgaraadius kui kuumtöödeldud torudel. 


Külmvormitud ehitustorud on määratletud standardiga EN 10219-1 terasesortide ja mehaaniliste omaduste osas ning standardiga EN 10219-2 mõõtude ja vormide tolerantside osas. Tibnori pakutavate ehitustorude terasesordid on suuremas osas kahekordselt klassifitseeritud ning vastavad nii S355J2H kui ka S420 MH nõuetele, ja minimaalne elastsuspiir on 420 N/mm2.
Külmvormitud ehitustorudel on kindel ränisisaldus ja neid on võimalik probleemideta kuumtsinkida.


Ruudu- või ristkülikukujulise ristlõikega külmvormitud ehitustorude algmaterjaliks on kuumvaltsitud plaat või lint, mis pärast sobivat pinnatöötlust, tavaliselt haavelkalestust, vormitakse rullvaltsimise teel ning keevitatakse. Kuumvaltsitud materjalil on head mehaanilised omadused ning need vastavad Charpy V-jääkenergia nõuetele terasesortide S355J2H või S420MH osas lõplikus tootes, juhul kui katset ei viidud läbi liiga keevise lähedal. Külmvormitud ehitustorudel on hea pinnaviimistlus, kuid keevise lähedal võib esineda teatavaid värvimuutusi.


Terastorusid, eeskätt ristküliku- või ruudukujulise ristlõikega, kasutatakse ehituses talaprofiilide täiendusena. H- ja I-talaprofiilide ja U-profiilidega võrreldes tähendab suletud vorm, et ristlõike pindala on fikseeritud ja väändevastupidavus seetõttu märkimisväärselt parem ning paindetugevus külg- või teljekoormuse korral on peaaegu sama hea. Külmvormitud ehitustorusid kasutatakse ehituses piilaritena, fermidena jms, eriti kui eeldada on väändeid.

 

Ümarad ehitustorud vastavad standardile EN 10219-1 ja -2 ning need on standardiga EN 10210-1 ja -2. Tibnori pakutavate ümarate ehitustorude teras on suuremas osas kahekordse klassifikatsiooniga ning vastab nii S355J2H kui ka S420 MH nõuetele ning selle minimaalne elastsuspiir on 420 N/mm2. Ümarate ehitustorude ränisisaldus sobib kuumtsinkimiseks.

Ümarate ehitustorude algmaterjaliks on kuumvaltsitud plaat või lint, mis pärast sobivat pinnatöötlust, tavaliselt haavelkalestust, vormitakse rullvalstimise teel ning seejärel keevitatakse. Kuumvaltsitud materjalil on head mehaanilised omadused

Ümaratel ehitustorudel on hea pinnaviimistlus, kuid keevise lähedal võib esineda teatavaid värvimuutusi. Külmtöötlemisel tekkivate sisemiste pingete tõttu võivad ümarad ehitustorud lõikamisel, töötlemisel või keevitamisel deformeeruda ja muutuda. Kui see ei ole vastuvõetav, tuleks valida kuumvormitud toru.

Ümaraid ehitustorusid kasutatakse kandvate elementidena ehituses, nagu ka ruudu- või ristkülikukujulise ristlõikega terastorusid, ning neil on samad eelised. Kui elemendid jäävad nähtavale, valitakse need sageli esteetilistel põhjustel, sest üldiselt loetakse ümarelemente inimsilmale meeldivamaks kui nurgelisi. Kui disainiga seotud kaalutlused kõrvale jätta, on ümartorudel ruudu- ja ristkülikukujulise ristlõikega elementide ees ka mõned tehnilised eelised: ristlõike pindala on väiksem ja seda on lihtsam värvida, samuti on tuuletakistus madalam.

Tibnor pakub laia valikut (üle 1200 mõõdu) paksuseinalisi torusid, mis vastavad standardile EN 10210-1. Terasesordiks on S355J2H, mille tugevus on suhteliselt kõrge. Minimaalne elastsuspiir on 355  N/mm2 , kui seina paksus on kuni 16 mm, ja veidi madalam paksuseinaliste profiilide puhul. Selle tootetüübi mõõtude ja vormide tolerantsid on määratud standardiga EN 10210-2.

Standard EN 10210-1 sätestab, et toru tohib toota kas plaadi kuumvormimise ja keevitamise teel või kuumvaltsimise teel. Reeglina toodetakse väiksemad seinapaksused keevitamise ja paksuseinalised tooted kuumvorvimise teel. Teatud juhtudel, näiteks kui komponent või konstruktsioon puutub kokku madalate temperatuuridega, peab teras vastama löögitugevuse nõuetele, mis on tavaliselt määratletud kui hinnatud katseelemendi poolt absorbeeritud energia Charpy V katses, mis viiakse läbi kindlal temperatuuril. Seega tähendab näiteks J2 tähistuses S355J2H, et löögitugevus vastavalt Charpy V katsele temperatuuril –20 °C peab olema 27 džauli või üle selle. Paljud õmbluseta terastorude tootjad oskavad juhitud jahutamise teel neid nõudeid kuumvaltsitud toodetes täita, kuid suuremad mõõdud võivad nõuda kuumtöötlemist normaliseerimise teel. Keevitatud torud tavaliselt S355J2H terase puhul Charpy V jääkenergia nõuete täitmiseks kuumtöötlemist ei nõua, juhul kui katset ei viida läbi liiga keevise lähedal.

Seda tüüpi toru tohib kasutada ehituses piilarite ja fermidena. Seda on lihtne masintöödelda ja seetõttu kasutatakse seda ka laialdaselt masina- ja sõidukiehituses, nt šassii ja masinaosadena.

 

Tibnori muud tooted