Talad


Terastalasid kasutatakse peamiselt kandvate konstruktsioonielementidena, nt talade ja piilaritena ehituses ja taristuprojektides. Samuti kasutatakse neid sõidukite ja masinate tootmisel. Talaprofiilid on kõrge paindetugevusega, mis on palju kõrgem kui näiteks sama ristlõikepindalaga lattraual või ümarlatil, ja see annab kõrge paindetaluvuse külgkoormuse korral (talad) või aksiaalkoormuse (piilarid) korral. 

Talaprofiile võib toota nii kuumvaltsimise kui ka keevitamise teel. Esimese meetodi puhul valatakse teras suhteliselt suurteks ruudu- või ristkülikukujulisteks profiilideks.  Need pooltooted seejärel kuumvaltsitakse, tavaliselt kohandatud vaheastmeliseks profiiliks, kasutades talaprofiilile soovitud ristlõike andmiseks horisontaalseid ja vertikaalsed valtsipaare. 

Keevisprofiile toodetakse plaadist, mis lõigatakse soovitud mõõtu ja keevitatakse pikuti kokku. Kuna teraslehti on saadaval erinevates markides, võimaldab keevitamine toota talaprofiile, mida pole võimalik valmistada kuumvaltsimise teel, näiteks kõrge tugevusega ja kulumiskindlatest SSAB STRENX ™ või HARDOX® terastest. Tala kuju ja terasesordi optimeerimine tagab selle, et profiili jäikust saab kohandada vastavalt ettenähtud koormusele ning vähendada seeläbi kaalu. 

HEA-tala on Euroopa standardile vastav A-tüüpi laia äärisega tala. Nagu nimi ütleb, on tala H-tähe kujuline. See profiil talub suurt ristsuunalist paindepinget. Kandeservad, mis on paksemad ja tugevamad, kannavad suurema osa koormusest, õhem vaheosa aga väiksemat osa. Seetõttu on H-talade jäikus ja kandevõime palju suuremad, kui paindekoormus on suunatud kandeservaga risti ja vaheosaga paralleelselt. See jäikuse erinevus võib olla märkimisväärne, eriti suuremate mõõtmete puhul (vt Tibnori „Konstruktsioonitabeleid“).

HEA-taladel on hea paindetugevus ja neid kasutatakse sageli külgkoormusega piilaritena. Nad painduvad aga nõrgemas suunas ehk kandeservaga paralleelselt, juhul kui vaheosa ei ole mingil moel tugevdatud (nt tugiplaatide juurdekeevitamise teel).

Väiksemate HEA-talade puhul (kuni 300 HEA) on kandeserva laius pisut väiksem kui profiili sügavus ning profiili tähistuses olev number on sama nagu serva laius millimeetrites. HEA 300-st suuremate profiilide puhul on serva laius alati 300 millimeetrit, seega on sügavus suurem. HEA 300 ja suuremate profiilide tähistuses olev number on profiili sügavus miinus 10 mm. 

HEA-talad vastavad standardi EN 1090-2 nõuetele, mis reguleerib ehituses ja tööriistatööstuses kasutatavaid terasetooteid. Kõiki mudeleid võib seega piiranguteta kasutada ehituses ja taristuprojektides. HEA-talasid kasutatakse piilarite ja horisontaalelementidena mitmesuguste hoonete teraskonstruktsioonides, näiteks büroohooned, tööstushooned, avalikud hooned jms. Samuti on need olulisteks komponentideks taristuprojektides.

Standardseid HEA-talasid toodetakse peaaegu eranditult kuumvaltsimise teel.

Fikseeritud avamererakendustes kasutamiseks pakub Tibnor HEA-talasid ka terasesortidest S355G11 +N või S355G11 +M, vastavalt standardile EN 10225. Toode vastab ka standardi Norsok M-120 Revision 5 sordinõuetele Y26.

 

HEB-tala on Euroopa standardile vastav B-laiservtala. See sarnaneb HEA-talaga, kuid selle vaheosa ja kandeserv on paksem. Tänu sellele on HEB-tala nii pikuti kui külgkoormuse osas jäigem kui HEA-tala. Teisisõnu on see paindumise ja väändumise suhtes vastupidavam. Nagu HEA-talalgi, on paindetugevus palju parem, kui koormus on suunatud kandeservaga risti ja mitte paralleelselt. Lisaks on HEB-tala eeliseks parem väändejäikus, ehkki avatud H-taladel on see üldiselt kehvem kui suletud vormidel, näiteks torudel.

HEB-tala miinus HEA-talaga võrreldes on see, et arvestades profiili sügavust ja kandeserva laiust, on nii vaheosa kui ka serv paksemad ja detail seetõttu raskem.
Profiili tähistusel olev number vastab profiili sügavusele ehk HEB 400 sügavus on 400 mm. 

HEB-talad vastavad standardi EN 1090-2 nõuetele, mis reguleerib ehituses ja tööriistatööstuses kasutatavaid terasetooteid. Kõiki mudeleid võib seega piiranguteta kasutada ehituses ja taristuprojektides. Kasutusvaldkonnad on põhimõtteliselt samad nagu HEA-taladel ehk ehituskonstruktsioonid ja taristu. HEB-talade tugevam ehitus muudab need aga kasulikumaks rakendustes, kus koormus on suurem. 

Standardseid HEB-talasid toodetakse peaaegu eranditult kuumvaltsimise teel.

Fikseeritud avamererakendustes kasutamiseks pakub Tibnor HEB-talasid ka terasesortidest S355G11 +N või S355G11 +M, vastavalt standardile EN 10225. Toode vastab ka standardi Norsok M-120 Revision 5 sordinõuetele Y26.

 

HEM-tala on kõige tugevam Euroopa standardiga H-tala, millel nii vaheosa kui ka kandeservad on oluliselt suuremad kui HEB- ja HEA-taladel. HEB-ga võrreldes on HEM-i vaheosa ja servade paksus 30–100% suurem. Kõigist standardiseeritud H-konfiguratsiooniga laiservtaladest on HEM-talal kõige suurem jäikus nii piki- kui ka telgsuunas ning ka kõige parem väändekindlus. Samas on see ka kõige raskem tala. 

HEM-tala sügavus on alati suurem kui serva laius. Tähistuse numbri ja serva laiuse või profiili sügavuse vahel ei ole mingit loogilist seost.

HEM-talad vastavad standardi EN 1090-2 nõuetele, mis reguleerib ehituses ja tööriistatööstuses kasutatavaid terasetooteid. Kõiki mudeleid võib seega piiranguteta kasutada ehituses ja taristuprojektides. Kasutusvaldkonnad on samad nagu HEA- ja HEB-taladel ehk ehituskonstruktsioonid ja taristu. HEM-talade ülisuur tugevus ning väga paks vaheosa ja kandeservad põhjustavad aga seda, et neid kasutatakse tavaliselt üksnes äärmiselt kõrge koormusega rakendustes. 

Standardseid HEM-talasid toodetakse tihti kuumvaltsimise teel.

IPE-tala on Euroopa standardiga väikeseservaline tala. Profiili sügavust arvestades on kandeserva laius vaid 50–70% HEA- ja HEB-tala laiusest. See koos faktiga, et vaheosa ja kandeserva paksus on väiksem kui sarnasel HEA-talal, tingib selle, et vastupidavus painde- ja väändedeformatsioonile on palju väiksem kui H-profiilidel. Ka kaal on muidugi väiksem.

IPE-talade tähistussüsteem on lihtne ja meenutab H-talade süsteemi. Tähistuse number vastab profiili sügavusele. 

IPE-talad vastavad standardi EN 1090-2 nõuetele, mis reguleerib ehituses ja tööriistatööstuses kasutatavaid terasetooteid. Kõiki mudeleid võib seega piiranguteta kasutada ehituses ja taristuprojektides. IPE-talasid kasutatakse sageli ehituses, kus koormus on väike ja kasuks tuleb profiili kergus. Näiteks võib tuua lihtsamate hoonete, näiteks ladude, farmide masinakuuride, messihoonete või ühekordsete eluhoonete teraskonstruktsioonid. Lisaks võib neid kasutada keerukate ehitusprojektide kergema koormusega osades H-talade täienduseks. 

Standardseid IPE-talasid toodetakse peaaegu eranditult kuumvaltsimise teel.

Fikseeritud avamererakendustes kasutamiseks pakub Tibnor IPE-talasid ka terasesortidest S355G11 +N või S355G11 +M, vastavalt standardile EN 10225. Toode vastab ka standardi Norsok M-120 Revision 5 sordinõuetele Y26.

 

INP-tala on vanem profiil, mis vastab endiselt Euroopa standardile. See sarnaneb serva laiuse ja profiili sügavuse osas IPE-talale, kuid erineb selle poolest, et serva paksus ei ole ühtlane, vaid pakseneb vaheosa poole liikudes ning servakantidel on suhteliselt suur siseraadius. IPN-tala on tugevam kui IPE, sest servad ja vaheosa on paksemad ning selle painde- ja väändetugevus on seetõttu pisut suurem. Samas on see märkimisväärselt raskem kui IPE-tala ning profiili sügavusest olenevalt ka raskem kui HEA-tala.

Skandinaavias ei kasutata eriti INP-talasid, vaid eelistatakse ühtlase servapaksusega IPE-talasid. Suurema koormusega rakendustes, kus IPE-tala painde- ja väändekindlusest ei piisa, valitakse tavaliselt hoopis HEA-tala. INP-tala eeliseks on selle suurem kompaktsus.

 

 U/UPN-talaprofiil meenutab H- või I-tala, mis on piki vaheosa pooleks lõigatud. Selle kirjelduse põhjal võib UPN- või ka lihtsalt U-tala olla pooleks lõigatud IPN-tala (aga laiema serva ja paksema vaheosaga). See tähendab, et serva paksus väheneb keskelt väljapoole liikudes nagu IPN-talal. Painde- ja väändetugevus on sama profiilisügavuse juures üldiselt väiksem kui H- või I-talal, aga U/UPN-tala  eeliseks on suurem kompaktsus.

U/UPN-tala kasutatakse sageli H-talade täiendamiseks hoonete väiksema koormusega osades. Samuti kasutatakse neid näiteks rampide servataladena, hoonete põrandatugedena, plaatkonstruktsioonide tugevdusena ja tööstuslikes riiulisüsteemides.

Standardseid U/UPN-talasid toodetakse praktiliselt eranditult kuumvaltsimise teel.

Avamererakendustes kasutamiseks pakub Tibnor UPN-talasid ka terasesortidest S355G11 +N või S355G11 +M, vastavalt standardile EN 10225. Toode vastab ka standardi Norsok M-120 Revision 5 sordinõuetele Y26.

UPE on põhimõtteliselt IPE-tala, mis on vaheosa keskelt pooleks lõigatud, kuid vaheosa ja servad on paksemad ja servade mõõdud on pisut suuremad kui poolel IPE-talal. Erinevalt U/UPE-talast on kandeservade paksus ühtlane ja nurgad teravad. UPE-tala on suures osas U/UPN-tala välja vahetanud, sest see on üldiselt kergem ilma painde- ja väändetugevust kaotamata.

Seda profiili nimetatakse Euroopas UXX ja Põhja-Ameerikas C-profiiliks, mida tähistatakse tähega C.

Nagu IPE-talal, kasvab ka selle kandeserva laius koos profiili sügavusega läbi terve mõõtude sortimendi. Nagu IPE-talal, vastab tähistuse number profiili sügavusele. 

UPE-talad vastavad standardi EN 1090-2 nõuetele, mis reguleerib ehituses ja tööriistatööstuses kasutatavaid terasetooteid. Kõiki mudeleid võib seega piiranguteta kasutada ehituses ja taristuprojektides. Sarnaselt U/UPN-talale võib UPE-taladega täiendada H-talasid hoonete kergema koormusega tsoonides või juhul, kui on vaja kompaktsemat formaati. Teisteks tavalisemateks rakenduskohtadeks on servatalad, ehituste põrandatoed, plaatkonstruktsioonide tugevdused ja tööstuslike riiulisüsteemide püsttalad.

UPE-talasid toodetakse kuumvaltsimise teel.

 

Tibnori muud tooted