Terasprofiilid


Siit leiad teavet nurkteras, ribateras, umarteras, nelikantteras, T-teras, poolümarteras, universaallatt ja muud profiilid.

Tibnor pakub nii võrdkülgseid kui ka erikülgseid nurkteraseid. Võrdkülgseid profiile on terasest S235JR ja S355J2 vastavalt standardile EN 10025-2, erikülgseid peamiselt S235JR terasest. Tähistused näitavad minimaalset elastsuspiiri N/mm2, kui profiili paksus on kuni 16 mm (k.a), paksemate materjalide puhul pisut vähem. Mõlemal sordil on garanteeritud löögitugevus Charpy V-absorbeeritud energiaga üle 27 džauli temperatuuril 20 °C S235JR puhul ning –20 °C S355J2 puhul.

Võrd- ja erikülgsete nurkteraste mõõtude tolerantsid on määratletud standardiga EN 10056-2.

Nurkterased on väga hea paindekindlusega ristiasetseva koormuse suhtes, samuti ei kaardu need pikikoormuse all. Seetõttu kasutatakse nurkteraseid sageli keeviskonstruktsioonides, et lisada plaadile ja ribale jäikust. Erikülgsete nurkteraste puhul on jäikus suurem, kui koormus on risti pikema küljega. Kuna nurkterased on lahtised ja ebasümmeetrilised, on need väändejõu suhtes tundlikumad.

Nurkterased on osa meie kõigi igapäevaelust, neist tehakse aiaposte, elektriposte, raudteede juht- ja signaalsildu ning kergemate hoonete, nt ladude ja teiste põllumajandusrajatiste katusekonstruktsioone. Neid kasutatakse laialt ka ehituses, kus nendega toestatakse raskemaid, muude ristlõigetega terasprofiile. Veel üks kasutusvaldkond on tööstuslikud laoriiulid.

Ribateras on sobiv algmaterjal ühtlaste masinaosade tootmisel näiteks freesimise teel. See on hea alternatiiv plaadist väljalõikamisele. 

Meil on laos u 250 erinevat mõõtu ribasid laiusega kuni 400 mm (k.a) ja paksusega kuni 60 mm. Pakutavateks terasetüüpideks on keevitatav ehitusteras ning süsinikteras C45E, viimast on võimalik karastada ja pindtugevdada. Suurem osa keevitatavast terasest on piiratud ränisisaldusega, et lihtsustada kuumtsinkimist. 

Ribad on enamasti kuumvaltsitud. Lati pind on oksüdeerunud ja esineda võivad väiksemad pinnadefektid. Riba sirgust väljendatakse kaare maksimaalse kõrgusena ja see võib olla kõige rohkem 0,25% või 0,4% pikkusest, olenevalt ristlõikest. Pinnasirgsuson on tähtis omadus, eriti laiemate ribade puhul. 

Tibnor pakub ribateraseid terasesortidest S235JR ja S355J2, vastavalt standardile EN 10025-2. Ribateraseks nimetatakse üsna laialt sellist materjali, mille laius on maks. 150 mm. Laiemaid latte nimetatakse universaallattideks või laiadeks ribaterasteks. Mõlemal terasesordil on garanteeritud löögitugevus Charpy V-absorbeeritud energiaga üle 27 džauli katsetemperatuuril 20 °C S235JR puhul ning –20 °C S355J2 puhul.

Kuni 150 mm laiusega ribateraste mõõtude tolerantsid on sätestatud standardiga EN 10058.

Ribateras on hea alternatiiv plaadist lõikamisele, sest servad ja nurgad on sageli parema kvaliteediga. Rakendusvõimalusi on mitmeid, kuid ribateras on hea algmaterjal paljude masinaehituses vajalike lametoodete tootmisel. Teisteks kasutusnäideteks on autode raamid, põllumajandusmasinad, laevaehitus, mastid ja kahveltõstukite tõstehaarad jne.

Suurem osa masinate teraskomponente ja -detaile on ümarsümmeetrilised, nt hammasrattad, teljed, kinnitused jms, ja ümarlatt on seega sobiv algmaterjal. Seetõttu on võimalik ümarlatina saada praktiliselt kõiki Tibnori laosortimendi eriteraste sorte.

Ümarlati kõige lihtsam pinnatöötlus on kuumvaltsimine või sepistamine. See oksüdeerib lati pinna ja esineda võivad teatud väiksemad ja pindmised defektid, mida tuleb töötluskulu arvutamisel arvesse võtta. Ümarlattide pinnatöötlus väldib pindmist oksüdatsiooni ja pinnadefekte. Väiksemad mõõdud on „kooritud“ ehk treitud, suuremad latid otsikuga treitud. Kui vajate veel paremat pinnatöötlust ja väiksemaid tolerantse, võite valida tõmmatud või poleeritud pinna (vt külmtöödeldud lattide jaotist).

Kuumtöödeldud ümarlati läbimõõdu tolerantsid varieeruvad mõnest millimeetrikümnendikust väikeste mõõtude puhul kuni mitme millimeetrini jämedate sepislattide puhul. Tavaliselt kõigub tolerants pluss- või miinuspoolel, st tegelik läbimõõt võib olla nimimõõdust nii suurem kui ka väiksem. Kuumtöödeldud lati puhul on ümarus ehk kahe ristlõike erinevus 75% või parem läbimõõdu tolerantsivahemikust. Treitud lati läbimõõdu tolerants on vahemikus h12 ja h15, lähtuvalt ISO-standardist; h-tolerants on null/miinus ehk läbimõõt võib olla pisut väiksem nimimõõdust. Jämetreitud latil on sageli pluss/miinus tolerants või isegi plusstolerants (läbimõõt suurem kui nimiväärtus). Lisaks paremale läbimõõdutolerantsile võrreldes kuumtöödeldud latiga on treitud pinnaga ümarlatil parem ümarus ehk alla 50% läbimõõdu tolerantsivahemikust.

Ümarlati oluliseks omaduseks on sirgus, peamiselt treimise eesmärgil. Seda mõõdetakse maksimaalse kaare kõrgusena ehk horisontaalpinna ja kaare kõrgeima punkti vahena. 

Masinaehituses on lõiketöötlus oluline kulu ja võib mõnikord moodustada üle poole masinadetaili valmistamiskulust. Seetõttu valis Tibnor paljude terasesortide puhul laovalikusse ümarlatiks nn M-versiooni. M-Steel®*-i iseloomustab parem lõigatavus, mis võimaldab näiteks treimist ja puurimist teostada 20–30% suurema kiirusega, lisaks võib tööriista eluiga pikeneda 2–3 korda. See annab suurt kokkuhoidu.

* M-Steel® on ettevõte Ovako AB registreeritud kaubamärk.

Mitmetel terasest toodetud masinaosadel, nt veohammasrattad, teljed ja kinnitusklambrid, on ümar sümmeetria ja seetõttu sobib nende tootmise algmaterjaliks ümarlatt.  Nii S235JR kui ka S355J2 terasel on garanteeritud löögitugevus Charpy V-absorbeeritud energiaga üle 27 džauli temperatuuril 20 °C S235JR puhul ning –20 °C S355J2 puhul. 

Kuni 250 mm läbimõõduga ümarlati mõõtude tolerantsid on määratud standardiga EN 10060.

Materjali töödeldavus, eeskätt treimise teel, on masinaosade ümarlatist valmistamisel tähtis omadus. Pehmemad madala süsinikusisaldusega terased nagu S235JR ja S355J2 kipuvad tööriista külge kinni jääma, mis võib tekitada probleeme ja vähendada tööriista eluiga. Tänu tänapäevastele arengutele tööriistade geomeetrias ning masinate stabiilsuses ei tekita pehmemate teraste töötlemine enam probleeme.

 

Ruutteras on kasulik juhtudel, kui soovitakse toota siledaservalisi masinaosi, millel on umbkaudu sama laius ja paksus. Nii S235JR kui ka S355J2 terasel on garanteeritud löögitugevus Charpy V-absorbeeritud energiaga üle 27 džauli temperatuuril 20 °C S235JR puhul ning –20 °C S355J2 puhul. 

Ruutterasel on pisut paremad mõõtude tolerantsid kui ribaterasel ning nurgad on suhteliselt teravad. Kuni 150 mm laiusega ruutterase mõõtude tolerantsid on määratud standardiga EN 10059.

Ruutterase peamisteks kasutusvaldkondadeks on masina- ja tööstuskomponendid, kuid seda kasutatakse ka ehituses ja lihtsamates tööstuslikes relsisüsteemides.

T-teras sarnaneb pooliku H-profiiliga, mille serva laius on sama nagu vertikaalsegmendi kõrgus. S235JR minimaalne elastsuspiir on 235 N/mm2 ja garanteeritud löögitugevus, Charpy V-absorbeeritav energia on temperatuuril 20 °C üle 27 džauli.

Sama ristlõike pindalaga T-terased ja nurkterased on umbes sama jäigad. T-terasel on pisut parem väändetugevus.

T-teraste kasutusvaldkond on sama nagu nurkterastel ning neid kaht profiili kasutatakse sageli koos. Lisaks majaehitusele kombinatsioonis teiste profiilidega kasutatakse T-terast näiteks plaatkonstruktsioonide jäigastamiseks, lihtsamate hoonete katusekonstruktsioonides, raskesõidukite šassiielementidena ning raudteede juht- ja signaalsildades.

Poolümarlatt on kasulik toormaterjal masinakomponentideks, sest neil on nii ümarad kui ka siledad pinnad, samuti saab neid kasutada kahest poolest koosnevates ümardetailides. Tootel puudub hetkel EN-standard, aga sageli järgitakse standardit DIN 1018.
Nelinurksed ribaterased jagatakse (üsna meelevaldselt) ribaterasteks laiusega 150 mm või vähem ning laiadeks ribaterasteks laiusega üle 150 mm. Laiu ribateraseid nimetatakse ka universaallattideks, sest neid toodetakse sageli universaalvaltsides kuumvaltsimise teel vertikaalvaltsidega, mis tagavad hea servakvaliteedi. Praktikas on laiad ribad nagu väikesed plaadid.

S235JR ja S355J2 terasest universaallattidel on garanteeritud löögitugevus, mille puhul Charpy V-absorbeeritud energia on katsetemperatuuril 20 °C üle 27 džauli S235JR puhul ning –20 °C S355J2 puhul.

Universaallattidel ei ole EN-standardit, kuid tavaliselt järgitakse mõõtude tolerantside osas DIN 59200 spetsifikatsioone. Arvestada tuleb, et paksuse tolerantsi osas erineb see ribade standardist EN 10058. Universaallattide puhul on siledus nii laiuti kui ka pikuti oluline omadus, mida kirjeldatakse ka standardis DIN 59200.

Universaallatt on hea alternatiiv plaadist lõigatud ribale, sest servad ja nurgad on sageli parema kvaliteediga. Kasutusvaldkonnad masinaehituses on samad nagu ribadel ning loomulikult on nad kasulikud seal, kus algmaterjalil peab olema suurem laius. Teisteks kasutusnäideteks on tööstuslikud tugiplaadid, nt plastivaluvormid, sõidukite raamid, põllumajandusmasinad ning koos teiste terasprofiilidega ka ehitussektor.
 
  • Kraanarelsid, mis vastavad standardile DIN 536 ja mida valmistatakse keskmise süsinikusisaldusega terasest madalaima tõmbetugevusega 690 N/mm2. 
  • Kraanarelsid neljakandilise ristlõike ja kahe ümara nurgaga on valmistatud terasest S355J0 minimaalse elastsuspiiriga 355 N/mm2, mille Charpy V-jääkenergia on vähemalt 27 džauli temperatuuril 0 °C.
  • Külmvormitud profiilid vastavalt standardile EN 10162, terasest S235.
    • Võrdkülgsed ja erikülgsed nurkterased.
    • U-profiilid võrdkülgsete ja erikülgsete äärtega.
    • Eriprofiilid; pakume C-profiili, ankruprofiile ja hingeprofiili.

Tibnori muud tooted