Eriterased


Üldnimetusena tähendab eriteras mitmeid madallegeeritud terasesorte, mida ühendab see, et neid on kas kuumtöödeldud või neid saab kuumtöödelda ning nende voolavuspiir on 600 N/mm2  või üle selle. Tibnori jaoks tähendab eriteras lati- või torukujulist terast, mis kulumiskindluse astmest sõltumatult on tähistatud SBQ-tähisega (ingl k Special Bar Quality).

See tähendab, et:

  • Terase tootmisprotsess on põhjalikult kontrollitud, nii et teras on väga puhas või sisaldab määratud koguses räbulisandeid, ja
  • Latt- või torutoodetel on kitsad tolerantsid, eelkõige sirguse osas, et nad sobiksid hästi masina- või sõidukiosade tootmiseks.

Meie jaoks tähendab eriteras ka torusid ja mitmesuguseid hüdraulikas kasutatavaid tooteid.

Tibnori eriterasest lattide ja torude laovaliku võib jagada järgmistesse terasegruppidesse 

  • Üldine ehitusteras, mis on mõeldud ehitamiseks või detailideks, millele esitatakse kõrgemaid vastupidavusnõudeid, samuti juhtudeks, kui töötlemisse kuulub ka keevitamine.
  • Mikrolegeeritud ehitusteras, millel on kõrgem elastsuspiir kui üldisel ehitusterasel, aga mida on võimalik vajadusel probleemideta keevitada.
  • Tsementeeritav teras on legeerteras, millel on madal süsinikusisaldus ja mis tarnitakse pehmes ja vähetöödeldud olekus. Pärast masintöötlemist detaili kuumtöödeldakse, et saavutada kõva ja vastupidav pind, mis tavaliselt valmismõõtudesse lihvitakse.
  • Karastatud teras, madallegeeritud teras, mis tarnitakse kuumtöödelduna ja mida kasutatakse rakendustes, kus tuleb kasuks hea vastupidavuse ja karastatuse kombinatsioon.
  • Vedruteras, legeeritud teras, mille süsinikusisaldus on 0,5–0,6%. Teras tarnitakse lõõmutatult või kuumvaltsitult, aga karastamise ja kalestamise teel on võimalik saavutada kõrge elastsuspiir ja tõmbetugevus. Kasutatakse muuhulgas vedrude ja kuluosade tootmisel.
  • Kuullaagriteras sobib eeskätt kuul- ja rulliklaagritesse, aga ka suurt vastupidavust ja kulumiskindlust nõudvateks detailideks. Teras tarnitakse lõõmutatult ja kuumvaltsitult, et anda sellele kõrge tugevus ja vastupidavus.
  • Automaatteras on väga hästi lõigatav ja sobib töötlemiseks kõrge lõikekiirusega seadmetes.

Eriterast võib saada nii täispikkuses, mõõtu lõigatult või muul moel kohandatult, et selle saaks suunata otse teie tootmisprotsessi.

Suurem osa masinate teraskomponente ja -detaile on ümarsümmeetrilised, nt hammasrattad, teljed, kinnitused jms, ja ümarlatt on seega sobiv algmaterjal. Seetõttu on võimalik ümarlatina saada praktiliselt kõiki Tibnori laosortimendi eriteraste sorte.

Ümarlati kõige lihtsam pinnatöötlus on kuumvaltsimine või sepistamine. See oksüdeerib lati pinna ja esineda võivad teatud väiksemad ja pindmised defektid, mida tuleb töötluskulu arvutamisel arvesse võtta. Ümarlattide pinnatöötlus väldib pindmist oksüdatsiooni ja pinnadefekte. Väiksemad mõõdud on „kooritud“ ehk treitud, suuremad latid otsikuga treitud. Kui vajate veel paremat pinnatöötlust ja väiksemaid tolerantse, võite valida tõmmatud või poleeritud pinna (vt külmtöödeldud lattide jaotist).

Kuumtöödeldud ümarlati läbimõõdu tolerantsid varieeruvad mõnest millimeetrikümnendikust väikeste mõõtude puhul kuni mitme millimeetrini jämedate sepislattide puhul. Tavaliselt kõigub tolerants pluss- või miinuspoolel, st tegelik läbimõõt võib olla nimimõõdust nii suurem kui ka väiksem. Kuumtöödeldud lati puhul on ümarus ehk kahe ristlõike erinevus 75% või parem läbimõõdu tolerantsivahemikust. Treitud lati läbimõõdu tolerants on vahemikus h12 ja h15, lähtuvalt ISO-standardist; h-tolerants on null/miinus ehk läbimõõt võib olla pisut väiksem nimimõõdust. Jämetreitud latil on sageli pluss/miinus tolerants või isegi plusstolerants (läbimõõt suurem kui nimiväärtus). Lisaks paremale läbimõõdutolerantsile võrreldes kuumtöödeldud latiga on treitud pinnaga ümarlatil parem ümarus ehk alla 50% läbimõõdu tolerantsivahemikust.

Ümarlati oluliseks omaduseks on sirgus, peamiselt treimise eesmärgil. Seda mõõdetakse maksimaalse kaare kõrgusena ehk horisontaalpinna ja kaare kõrgeima punkti vahena. 

Masinaehituses on lõiketöötlus oluline kulu ja võib mõnikord moodustada üle poole masinadetaili valmistamiskulust. Seetõttu valis Tibnor paljude terasesortide puhul laovalikusse ümarlatiks nn M-versiooni. M-Steel®*-i iseloomustab parem lõigatavus, mis võimaldab näiteks treimist ja puurimist teostada 20–30% suurema kiirusega, lisaks võib tööriista eluiga pikeneda 2–3 korda. See annab suurt kokkuhoidu.

* M-Steel® on ettevõte Ovako AB registreeritud kaubamärk.

Mitmetel terasest toodetud masinaosadel, nt veohammasrattad, teljed ja kinnitusklambrid, on ümar sümmeetria ja seetõttu sobib nende tootmise algmaterjaliks ümarlatt.  Nii S235JR kui ka S355J2 terasel on garanteeritud löögitugevus Charpy V-absorbeeritud energiaga üle 27 džauli temperatuuril 20 °C S235JR puhul ning –20 °C S355J2 puhul. 

Kuni 250 mm läbimõõduga ümarlati mõõtude tolerantsid on määratud standardiga EN 10060.

Materjali töödeldavus, eeskätt treimise teel, on masinaosade ümarlatist valmistamisel tähtis omadus. Pehmemad madala süsinikusisaldusega terased nagu S235JR ja S355J2 kipuvad tööriista külge kinni jääma, mis võib tekitada probleeme ja vähendada tööriista eluiga. Tänu tänapäevastele arengutele tööriistade geomeetrias ning masinate stabiilsuses ei tekita pehmemate teraste töötlemine enam probleeme.

 

Nelikantlatti (lattrauda) kasutatakse ühtlaste masinadetailide tootmisel, kus laius ja paksus on samad või sarnased. Sellel on paremad mõõtude tolerantsid kui plaatlatil ja nurgad on suhteliselt teravad, kumerusraadius on väike. Pakutavate terasesortide hulgas on keevitatav ehitusteras ja süsinikteras C45E; viimatinimetatut on võimalik nii karastada kui ka pindtugevdada. Suurem osa keevitatavast terasest on piiratud ränisisaldusega, et lihtsustada kuumtsinkimist.

Lattraud on enamasti kuumvaltsitud. Lati pind on oksüdeerunud ja esineda võivad väiksemad pinnadefektid. Lattraua sirgust väljendatakse kaare maksimaalse kõrgusena ja see võib olla kõige rohkem 0,4% pikkusest. Lubatud on väga väike kõrvalekalle täiuslikust ruudukujulisest ristlõikest.

 

Tibnor pakub tervet rida kas külmtõmbamise või lihvimise teel külmtöödeldud latte. Külmtöödelduks loetakse ka treitud latte (vt ümarlattide jaotist). Veel üheks lattide külmtöötlemise viisiks on kõvakroomimine (vt hüdraulikamaterjalide jaotist).

Tõmmatud latid

Tõmbamise puhul töödeldakse terast ilma soojendamata, mis annab lattidele kõrgema vastupidavuse, kitsamad tolerantsid ja suurema sirguse. Tõmmatud latt, mida leidub ümarlatina, plaadina, lattrauana kui ka kuuskantrauana, sobib hästi lõiketöötlemiseks tänapäevastes sissesöötmisega masinates.

Tõmmatud automaatterast pakume ümara, neljakandilise ja kuuekandilise latina. Pliivaba alternatiivi eelistavatele tööstustele pakume M-töötlusega automaatterast 550M ja 550MW+, mida tõmmatakse ümarlatina. Keevituskõlblikku ehitusterast pakume tõmmatud kujul ümarlatina (kokkupressitud telg) ja lattrauana. Kiiluteras on eriti kõrge vastupidavusega tõmmatud latt. Nende lattide iseloomulikuks omaduseks on eriline nurk, mis sobib hästi kiiludeks ja muudeks suurt koormust taluvateks elementideks.

Tõmmatud latil on paremad mõõdutolerantsid, kui kuumvaltsitud või treitud latil. Tõmmatud ümarlati puhul on tagatud, et ümarus jääb läbimõõdule määratud tolerantside vahemikku. Sirgus (mõõdetud kui kaare kõrgus) on kõige rohkem 0,1% lati pikkusest ning tõmmatud ümarlati puhul märkimisväärselt parem (maks 0,03 või 0,05% lati pikkusest).

 

Poleeritud latt (poleeritud telg)

Poleeritud lati tootmine algab kuumvaltsimisest, järgneb treimine ja lõpuks ekstsentriklihvimine. Poleeritud lati läbimõõdu tolerantsid ja sirgus on paremad kui tõmmatud latil. Lisaks on selle pind täiesti valtsimisdefektideta ning pinna kvaliteet palju parem, tüüpiline Ra-väärtus on 0,6 µm.

Tibnor pakub poleeritud latte kaht sorti terasest: 280, mis on keskmise vastupidavusega keevituskõlblik mikrolegeeritud teras, ja süsinikterasest C45E, mida saab karastada ja pindtugevdada.

Poleeritud lati mõõtude tolerants on ISO h8 ja ümarus on kõige rohkem kolmandik läbimõõdu laiuse tolerantsist. Poleeritud latt on väge sirge ja kaare kõrgus on kõige rohkem 0,01% lati pikkusest.

Hüdrosüsteemid on olemas paljudes energia- ja tööstusvaldkonna sõidukites (ekskavaatorid, laadurid, kahveltõstukid, kraanad jne). Tibnor pakub laost kõiki terasetooteid ja muid materjale, mida läheb vaja hüdrosilindrite ja teiste hüdrosüsteemide komponentide, nt jaotusplokkide, ventiilide ja torude tootmiseks.

Kõvakroomitud latid

Kõvakroomitud lattide tootmisel alustatakse lihvitud lattidest, mis pärast täiendavat poleerimist kaetakse kõva kroomikihiga, poleeritakse uuesti ja pakendatakse. Toodet kasutatakse hüdrosilindrite kolvivarrastena, kus tuleb kasuks kroomi kõvadus, madal hõõrdetakistus ja hea korrosioonikindlus. Vajadusel pakub Tibnor kõvakroomitud latti induktsioonkarastatud kujul, samuti kõvakroomitud toru, mida kasutatakse õõnsate kolvivarraste tootmisel.

Reeglina hoiab Tibnor laos kõvakroomitud latti terasest 280X, mis on keevituskõlblik mikrolegeeritud teras, millel on oluliselt parem vastupidavus kui teistel selle terase tüüpidel. Parem vastupidavus võimaldab vähendada kolvivarda mõõte ja seeläbi säästa kaalu ja kulusid.

Kõvakroomitud lati mõõtude tolerants on ISO f7 (miinus-miinus tolerants) ja ümarus on kõige rohkem pool läbimõõdu laiuse tolerantsist. Kuna kroomitud pind on poleeritud, on see väga ühtlane, Ra 0,2 µm või veel parem.

Sarnaselt poleeritud latiga on kõvakroomitud latt väga sirge, kaare kõrgus maksimaalselt 0,01 % lati pikkusest.

Seest treitud ja rullpoleeritud silindertorud

Seda toodet kasutatakse hüdrosilindrite mantlite tootmisel. Toru sisekülg on eritöödeldud, et saavutada rullpoleeritud pind, mis vähendab tihendite kulumist. Toru sisekülg ei vaja täiendavat töötlemist.

Tibnori poolt pakutavad torud on õmblusteta, külmtöödeldud ja täislõõmutatud vastavalt madala süsinikusisaldusega ehitusterase nõuetele E355 + SR ja

SS-EN 10305-1. Vajadusel pakume ka muid terasesorte.

Toru välisläbimõõdu tolerantsid varieeruvad mõõtudest olenevalt vahemikus pluss-miinus 0,15 mm väiksemate mõõtude ja pluss-miinus 1,9 mm suuremate mõõtude puhul. Sisetolerants on ISO H8, mis on pluss-null tolerants.

Sirgust väljendatakse maksimaalse kaare kõrgusena ja see on 0,05% toru pikkusest, kui välisläbimõõt on 115 mm või vähem, või 0,1% pikkusest, kui läbimõõt on suurem.

Hüdraulikatorud (õmblusteta)

Tibnor pakub hüdraulikatorusid madala süsinikusisaldusega ehitusterasest ja ka roostevabast terasest. Et ehitusterasest torusid saaks kasutada ilma täiendava töötlemiseta, on need väljast ja seest fosfaaditud ja õlitatud. Lisaks pakume mitmeid mõõte ka galvaniseeritud pinnaga. Roostevabast terasest torud on happekindlad ja hea korrosioonikindlusega.

Toru vormitakse kuumtöötluses ja tolerantse parandatakse külmvaltsimise teel. Ehitusterasest torud tarnitakse normaliseeritult ja roostevabad torud difusioonlõõmutatult. Selliselt on torude tugevus madal ja painutatavus väga hea.

Läbimõõdu tolerantsid on kitsad.

 

Hüdraulikakomponentide materjalid

Terasest ja muust materjalist ümar-, nelikant- ja plaatdetaile kasutatakse otsatükkide, juhtosade ja silindrikolbide valmistamiseks ning jaotus- ja ventiiliplokkides.

Terased 520M ja 520MW+ on automaatterased, mis sobivad hästi hüdraulikakomponentide tootmisel mõnikord vajaminevaks suuremahuliseks masintöötluseks. Tibnor pakub ka lattidena valatud hallmalmi ja tempermalmi, mis paljudel juhtudel sobivad hästi hüdraulikakomponentideks, sest malm on terasest kergem ja paremini masintöödeldav.

Tibnor pakub ka paksu alumiiniumplaati, mis sobib mõnikord kergema koormusega hüdrokomponentideks, juhul kui olulised on väiksem kaal ja hea korrosioonitaluvus.

Pronksi kasutatakse hüdraulikas liuglaagrites ja puksides. Pakume väga laia tootevalikut sellisteks rakendusteks sobivatest algmaterjalidest.

Torud on õmbluseta ja suurema seinapaksusega ning valmistatakse kuumvaltsimise teel spetsiaalses toruseadmes. Torusid võib kasutada õõnsate masinakomponentidena ümarlattide puurimise asemel, et vähendada töötlemisaega ja materjalikulu.

Tibnor pakub eriti tugevaid kuumvaltsitud torusid terasesortidest Ovako 280 ja E470. Need on mikrolegeeritud ja keevitamiseks sobilikud terased, mis on üksteisega sarnased, kuid 280-l on palju rangemad analüütilised tolerantsid ja paremad mehaanilised omadused. Lisaks on meil laos kuullaagriterasest madallõõmutatud õmblusteta torud, millele on kuumtöötlemise käigus võimalik anda väga kõrge vastupidavus/kõvadus, mis sobib kasutamiseks laagrites, tööriistades, kõrgsurve all olevates puksides jne.

Tavalised on torude välisläbimõõt pluss-tolerantsiga ja siseläbimõõt miinus-tolerantsiga, et võimaldada täiendavat töötlust. Pärast masintöötlust saavutatav valmismõõt sõltub sellest, kas töötlemisel kasutatakse välis- või sisetsentreerimist.

Välisläbimõõdu tolerantsid varieeruvad vahemikus pluss-miinus 0,4 mm väiksemate mõõtude ja pluss-miinus 2 mm suuremate mõõtude puhul. Seina paksuse tolerantsid jäävad vahemikku mõni kümnendik millimeetrit õhemaseinaliste torude ja kuni 3 mm paksuseinaliste torude puhul. Ovako 280 terasest valmistatud torudel on üldiselt oluliselt paremad tolerantsid kui E470 terasest torudel, mis järgivad standardit EN 10294-1. Selle standardi järgi peab ümarus olema kõige rohkem 65% välisläbimõõdu laiuse tolerantsist.

Kuumvaltsitud torud on oksüdeeritud pinnaga ja esineda võib teatud väiksemaid pinnadefekte, mis on aktsepteeritavad, juhul kui nende sügavus ei ületa läbimõõdu tolerantsipiire. Sirgus väljendatakse kaare maksimaalse kõrgusena ja see tohib olla kõige rohkem 0,1% pikkusest.

Kui soovitakse paremat pinnatöötlust ja paremaid tolerantse, võib Tibnor pakkuda külmtöödeldud torusid terasest 280. Nii välis- kui ka siseläbimõõdu tolerantsid on siis pluss/miinus 0,2 mm. Ka vastupidavus on palju suurem kui sarnastel kuumvaltsitud torudel.

Hallmalm

Lattide kujul tarnitavat valatud hallmalmi kasutatakse kerget koormust taluvate masinakomponentidena, kus tulevad kasuks malmi eriomadused, näiteks hea masintöödeldavus ja vibratsioonisummutusvõime (u 10 korda parem kui terasel). Tibnor pakub hallmalmi ümarlatina, aga tellimusel on võimalik saada ka neljakandilise ristlõikega, plaadikujulist ja ka poolringikujulise ristlõikega malmi. 

Valamisel tekkiv välimine külm tsoon on halvema mikrostruktuuriga ning see väliskiht tuleb eemaldada. Seetõttu tuleb valatud hallmalmi puhul arvestada pisut suurema töötlemiskuluga kui samade mõõtudega kuumvaltsitud teraslattide puhul.

Tempermalm

Valatud tempermalmil on palju paremad mehaanilised omadusel kui hallmalmil ning see on seetõttu võrdne või isegi parem kui lihtsam masinateras. Eelisteks terase ees on 10% kergem kaal ja parem vibratsioonisummutus, ehkki see pole nii hea kui hallmalmil. Lisaks on tempermalmi masintöödeldavus automaatterasega ühest klassist.

Tibnor pakub valatud tempermalmi ümarlatina, aga tellimusel on võimalik saada ka ruudukujulise ristlõikega, plaadikujulist ja ka poolringikujulise ristlõikega malmi.  GJS-400-15C on hea vastupidavusega ka madalatel temperatuuridel; GJS-500-14 on kõrgema vastupidavusega, aga väiksema löögisitkusega.

Sarnaselt hallmalmiga tekivad valamisel välimises külmas kihis hälbed mikrostruktuuris, mille omadused ei ole head. Kuna see välimine kiht tuleb eemaldada, tuleb valatud tempermalmi puhul arvestada pisut suurema töötlemiskuluga kui samade mõõtudega kuumvaltsitud teraslattide puhul.

Tibnori muud tooted